Raport bieżący nr 77/2007

Nabycie akcji Netii przez członków rady nadzorczej Netii

Tytuł raportu: Nabycie akcji Netii przez członków rady nadzorczej Netii
Data: 15.11.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 77/2007

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że otrzymał informacje o zawarciu przez dwóch członków rady nadzorczej Netii następujących transakcji nabycia akcji Spółki:

· w dniu 14 listopada 2007 r. pan Constantine Gonticas, wiceprzewodniczący rady nadzorczej Netii, nabył 50.000 akcji na okaziciela Spółki za cenę 3,65 złotych za akcję;

· w dniu 14 listopada 2007 r. pan Bruce McInroy, członek rady nadzorczej Netii, nabył 50.000 akcji na okaziciela Spółki za cenę 3,65 złotych za akcję.

Powyższe transakcje zostały zawarte podczas sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.