Raport bieżący nr 83/2007

Rezygnacja członka Zarządu

Tytuł raportu: Rezygnacja członka Zarządu
Data: 21.12.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 83/2007

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Netia SA ("Spółka") informuje, że w dniu 21 grudnia 2007 roku Pan Piotr Buława, Główny Dyrektor ds. Sprzedaży, złożył z powodów osobistych rezygnację ze stanowiska członka Zarządu Spółki ze skutkiem natychmiastowym.

Podstawa prawna:

§ 27 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 21) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz. 1 4045).