Raport bieżący nr 65/2006

Rating Standard & Poor’s dla Netii

Tytuł raportu: Rating Standard & Poor’s dla Netii
Data: 22.08.2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 65/2006

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netii SA ("Netia" lub "Spółka") informuje, że w dniu 22 sierpnia 2006 r. agencja Standard & Poor’s Ratings Services zmieniła perspektywę ratingu Spółki ze stabilnej na negatywną w związku z odnotowanym w pierwszym półroczu 2006 roku obniżeniem przychodów i wskaźnika EBITDA. Równocześnie długoterminowy rating korporacyjny Netii został utrzymany na poziomie "B+" (w skali ocen od AAA do D).

Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1 pkt 26 i Par. 32 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744).