Raport bieżący nr 66/2006

Przyznanie opcji nabycia akcji członkowi Zarządu

Tytuł raportu: Przyznanie opcji nabycia akcji członkowi Zarządu
Data: 01.09.2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 66/2006

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, iż na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 15 lutego 2006 roku przyznającej opcje nabycia akcji Spółki członkowi Zarządu Spółki, Pan Paweł Karłowski otrzymał w dniu 1 września 2006 r. 271.814 opcji uprawniających do objęcia akcji Spółki serii K, zgodnie z warunkami Planu Premiowania Akcjami Netii z dnia 28 czerwca 2002 roku z późn. zmianami (por. raport bieżący spółki z dnia 11 kwietnia 2003 roku). Ponadto na podstawie powyższej uchwały Rada Nadzorcza przyznała Panu Pawłowi Karłowskiemu 271.814 opcji, które zostaną przydzielone w dniu 1 września 2007 r. Wartość odniesienia dla wszystkich opcji została oznaczona na kwotę 5,30 PLN. Przyznane opcje wygasną najpóźniej w dniu 20 grudnia 2012.