Raport bieżący nr 68/2006

Zmiany w składzie zarządu

Tytuł raportu: Zmiany w składzie zarządu
Data: 14.09.2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 68/2006

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Netia SA (“Netia", "Spółka") zawiadamia o złożeniu rezygnacji przez Prezesa Spółki, Wojciecha Mądalskiego, z pełnionego przez niego stanowiska ze skutkiem na dzień 13 września 2006 r.

Rezygnacja Wojciecha Mądalskiego zamyka czteroletni okres sprawowania przez niego stanowiska Prezesa Zarządu. Wojciech Mądalski był kluczową postacią w procesie zarządzania Spółką po restrukturyzacji jej zobowiązań, która miała miejsce w latach 2002-2003 i znacząco przyczynił się do wzrostu i rozwoju Spółki na przestrzeni ostatnich kilku lat. Wojciech Mądalski odegrał kluczową rolę w utworzeniu podmiotu powiązanego z Netią prowadzącego działalność operatora telefonii mobilnej - P4 Sp. z o.o. ("P4"), przyznaniu mu czwartej w Polsce licencji operatora telefonii komórkowej oraz niedawnym podpisaniu umowy dotyczącej roamingu krajowego pomiędzy P4 a Polkomtelem.

Rada Nadzorcza Netii pragnie podziękować Wojciechowi Mądalskiemu za jego wkład w prowadzenie przedsiębiorstwa Netii i życzy mu dalszych sukcesów zawodowych.

Rada Nadzorcza Netii zwróciła się do Pawła Karłowskiego o objęcie funkcji pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Netii. W chwili obecnej Paweł Karłowski piastuje stanowisko głównego dyrektora zarządzającego ds. komercyjnych Netii oraz członka Zarządu. Kariera zawodowa Pawła Karłowskiego od wielu lat związana jest z sektorem telekomunikacji w Polsce, a jego szerokie doświadczenie pozwoli mu z powodzeniem sprawować powierzoną mu funkcję.

Powołując Pawła Karłowskiego Rada Nadzorcza wynajęła jednocześnie firmę rekrutacyjną, która ma pomóc we wskazaniu osoby, która na stałe przejmie obowiązki Prezesa Zarządu. Paweł Karłowski będzie jednym z kandydatów, którzy będą rozważani jako kandydaci na to stanowisko.

Paweł Karłowski oświadczył: "Z chęcią przyjmę wyzwanie umocnienia pozycji Netii jako wiodącego alternatywnego operatora w Polsce na liberalizowanym obecnie rynku usług telekomunikacyjnych, co przyczyni się do zwiększenia konkurencji oraz poszerzenia oferty zarówno dla klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Netia posiada znakomity potencjał rynkowy oparty na strategii rozwoju zarówno usług telefonii stacjonarnej jak i komórkowej, a także dysponuje zasobami ludzkimi i środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji tej strategii."

Paweł Karłowski objął stanowisko pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Netii z dniem 14 września 2006 r. Informacje dotyczące życiorysu Pana Pawła Karłowskiego, innej działalności wykonywanej przez Pana Pawła Karłowskiego poza przedsiębiorstwem Spółki oraz informacje o wpisie w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych zawiera raport bieżący z dnia 15 lutego 2006 r. (17/2006).

Postawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów) z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych) (Dz. U. z dnia 26 października 2005 r.)