Raport bieżący nr 69/2006

Netia i TP podpisały umowę bitstreamu

Tytuł raportu: Netia i TP podpisały umowę bitstreamu
Data: 15.09.2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 69/2006

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że w dniu 15 września 2006 roku Spółka otrzymała podpisany egzemplarz umowy z Telekomunikacją Polską SA z siedzibą w Warszawie ("TP"), której przedmiotem jest świadczenie przez TP na rzecz Netii usługi dostępu do lokalnej pętli abonenckiej na potrzeby sprzedaży przez Netię usługi szerokopasmowej transmisji danych (bitstream access) ("Umowa").

Umowa została zawarta na podstawie oferty określającej ramowe warunki dostępu do lokalnej pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych z dnia 10 maja 2006 roku, wprowadzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Decyzją Nr DRT-WWM-6062-9/04(226). Zgodnie z zapisami Umowy obowiązuje ona od dnia 16 sierpnia 2006 r.