Raport bieżący nr 70/2006

Decyzje w procesie restrukturyzacji zobowiązań z tytułu koncesji na świadczenie lokalnych usług telekomunikacyjnych

Tytuł raportu: Decyzje w procesie restrukturyzacji zobowiązań z tytułu koncesji na świadczenie lokalnych usług telekomunikacyjnych
Data: 20.09.2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 70/2006

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Netii SA ("Spółka", "Netia") informuje, że w dniu 20 września 2006 roku Spółka otrzymała decyzje Ministra Transportu z dnia 14 września 2006 roku w sprawie dokonania zmiany dotychczasowych decyzji Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2004 r. i decyzji Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. o odroczeniu terminu płatności i udzieleniu promesy umorzenia zobowiązań z tytułu rat opłat za udzielenie koncesji (por. raporty bieżące nr 58/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. i nr 33/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 r.), wydanych Regionalnym Sieciom Telekomunikacyjnym El-Net SA ("El-Net") – spółce połączonej z Netią w dniu 31 lipca 2006 r. (por. raport bieżący nr 62/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r.). Dokonane na wniosek Spółki zmiany ww. decyzji umożliwiają przeprowadzenie procesu restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych w oparciu o nakłady poniesione przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 lipca 2006 r.

Otrzymanie przez Spółkę ww. decyzji stanowi bardzo istotny element toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego w sprawie umorzenia zobowiązań koncesyjnych. Aktualna wartość nominalna zobowiązań z tytułu opłat koncesyjnych wynosi 74.509.116,07 euro, a opłat prolongacyjnych 25.606.456,31 zł, natomiast wartość poniesionych przez Spółkę nakładów zadeklarowanych na poczet restrukturyzacji ww. opłat wynosi łącznie 88.590.243 euro (po przeliczeniu zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych).