Raport bieżący nr 71/2006

Przyznanie opcji nabycia akcji członkowi Zarządu

Tytuł raportu: Przyznanie opcji nabycia akcji członkowi Zarządu
Data: 05.10.2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 71/2006

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, iż na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 5 kwietnia 2006 roku przyznającej opcje nabycia akcji Spółki członkowi Zarządu Spółki, Pan Jon Eastick otrzymał w dniu 5 października 2006 r. 543.628 opcji uprawniających do objęcia akcji Spółki serii K, zgodnie z warunkami Planu Premiowania Akcjami Netii z dnia 28 czerwca 2002 roku z późn. zmianami (por. raport bieżący spółki z dnia 11 kwietnia 2003 roku). Wartość odniesienia dla opcji uzyskanych przez pana Jona Easticka została oznaczona na kwotę 4,80 PLN. Przyznane opcje wygasną najpóźniej w dniu 20 grudnia 2012.