Raport bieżący nr 79/2006

Nabycie i zbycie akcji Netii (przez podmiot blisko związany z członkiem rady nadzorczej Netii)

Tytuł raportu: Nabycie i zbycie akcji Netii (przez podmiot blisko związany z członkiem rady nadzorczej Netii)
Data: 19.12.2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 79/2006

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że dnia 18 grudnia otrzymał od pełnomocnika członka rady nadzorczej Spółki ("Członek RN") informację o zawarciu przez podmiot, w którym Członek RN pełni funkcję członka organu zarządzającego ("Podmiot Kontrolowany") następujących transakcji nabycia i zbycia akcji Netii:

· w dniu 8 grudnia 2006 roku Podmiot Kontrolowany nabył 6.222 akcje zwykłe na okaziciela za cenę 5,02 złotych za akcję oraz 6.222 akcje zwykłe na okaziciela za cenę 4,98 złotych za akcję;

· w dniu 8 grudnia 2006 roku Podmiot Kontrolowany zbył 6.222 akcje zwykłe na okaziciela za cenę 4,97 złotych za akcję oraz 6.222 akcje zwykłe na okaziciela za cenę 4,99 złotych za akcję;

· w dniu 13 grudnia 2006 roku Podmiot Kontrolowany nabył 937 akcji zwykłych na okaziciela za cenę 5,04 złotych za akcję oraz 5.285 akcji zwykłych na okaziciela za cenę 5,1 złotych za akcję;

· w dniu 13 grudnia 2006 roku Podmiot Kontrolowany zbył: 12.444 akcje zwykłe na okaziciela za cenę 5,07 złotych za akcję; 12.220 akcji zwykłych na okaziciela za cenę 5,06 złotych za akcję; 2.403 akcje zwykłe na okaziciela za cenę 5,05 złotych za akcję oraz 15.303 akcje zwykłe na okaziciela za cenę 5,04 złotych za akcję.

Wszystkie powyższe transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesji zwykłej.

Podstawa prawna:

Art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, (Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538).