Raport bieżący nr 80/2006

Zbycie akcji Netii (przez podmiot blisko związany z członkiem rady nadzorczej Netii)

Tytuł raportu: Zbycie akcji Netii (przez podmiot blisko związany z członkiem rady nadzorczej Netii)
Data: 21.12.2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 80/2006

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że dnia 20 grudnia 2006 r. otrzymał od pełnomocnika członka rady nadzorczej Spółki ("Członek RN") informację o zawarciu przez podmiot, w którym Członek RN pełni funkcję członka organu zarządzającego ("Podmiot Kontrolowany") następujących transakcji zbycia akcji Netii:

· w dniu 15 grudnia 2006 r. Podmiot Kontrolowany zbył: 6.222 akcje zwykłe na okaziciela za cenę 4,91 złotych za akcję; 6.222 akcje zwykłe na okaziciela za cenę 4,9 złotych za akcję; 61 akcji zwykłych na okaziciela za cenę 4,89 złotych za akcję; 6.161 akcji zwykłych na okaziciela za cenę 4,87 złotych za akcję; 11.901 akcji zwykłych na okaziciela za cenę 4,95 złotych za akcję; 543 akcje zwykłe na okaziciela za cenę 4,96 złotych za akcję oraz 6.222 akcje zwykłe na okaziciela za cenę 4,99 złotych za akcję.

Wszystkie powyższe transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesji zwykłej.

Podstawa prawna:

Art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, (Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538).