Raport bieżący nr 82/2006

Nabycie akcji Netii (przez podmiot blisko związany z członkiem rady nadzorczej Netii)

Tytuł raportu: Nabycie akcji Netii (przez podmiot blisko związany z członkiem rady nadzorczej Netii)
Data: 28.12.2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 82/2006

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że dnia 27 grudnia 2006 r. otrzymał od pełnomocnika członka rady nadzorczej Spółki ("Członek RN") informację o zawarciu przez podmiot, w którym Członek RN pełni funkcję członka organu zarządzającego ("Podmiot Kontrolowany") następujących transakcji nabycia akcji Netii:

· w dniu 20 grudnia 2006 r. Podmiot Kontrolowany nabył 6.222 akcje zwykłe na okaziciela za cenę 4,95 złotych za akcję

Wszystkie powyższe transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesji zwykłej.

Podstawa prawna:

Art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538).