Raport bieżący nr 138/2017

Rozwój działalności Netia S.A. polegającej na sprzedaży usług dla nowych Klientów na rynku B2C za pośrednictwem Telefonii Dialog Sp. z o.o.

Tytuł raportu: Rozwój działalności Netia S.A. polegającej na sprzedaży usług dla nowych Klientów na rynku B2C za pośrednictwem Telefonii Dialog Sp. z o.o.
Data: 16.11.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 138/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Netia") informuje, że Spółka podjęła decyzję, iż począwszy od dnia 20 listopada 2017 roku, nowa sprzedaż na sieci Netia S.A. na rynku B2C będzie skoncentrowana za pośrednictwem wybranego podmiotu z Grupy Kapitałowej Netii – tj. Telefonii Dialog Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Telefonia Dialog").

W opinii Zarządu Spółki, koncentracja sprzedaży w Telefonii Dialog, w perspektywie kilku lat, wpłynie na uproszczenie funkcjonowania Grupy Kapitałowej Netia.

W modelu docelowym – którego osiągnięcie, w opinii Zarządu Spółki, potrwa kilka lat – działania komercyjne w segmencie B2C, realizowane wyłącznie poprzez jeden podmiot z Grupy Kapitałowej Netia, pozwolą Spółce na zwiększenie efektywności, m.in. dzięki dokonywaniu mniejszej liczby zmian w systemach IT, sprawniejsze posługiwanie się dokumentacją i systemami przez pracowników. Prostsza i bardziej transparentna struktura formalnoprawna pozwoli też na ujednolicenie i uproszczenie procesów, w tym procesów sprzedażowych, co w ocenie Zarządu Spółki, może się przełożyć na osiągnięcie przez Grupę Kapitałową Netia dodatkowych oszczędności.