Raport bieżący nr 143/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

Tytuł raportu: Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.
Data: 05.12.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 143/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 5 grudnia 2017 r. otrzymała od Mennicy Polskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce, tj. Panem Zbigniewem Jakubasem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta oraz Panem Grzegorzem Zambrzyckim – Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta, powiadomienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o zawartej w dniu 5 grudnia 2017 r. transakcji na akcjach Spółki.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.