Raport bieżący nr 150/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

Tytuł raportu: Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.
Data: 14.12.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 150/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 14 grudnia 2017 r. otrzymała od Pana Stefana Radzimińskiego – osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – Członka Zarządu Emitenta, powiadomienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o zawartej w dniu 14 grudnia 2017 r. transakcji na akcjach Spółki.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.