Raport bieżący nr 13/2018

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Netia S.A.

Tytuł raportu: Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Netia S.A.
Data: 31.01.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 13/2018

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Netia S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 31 stycznia 2018 roku, działając na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 stycznia 2018 roku, przyjęła tekst jednolity statutu Spółki (dalej: "Statut").

Podjęcie przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmianę kapitału zakładowego Spółki wynikającą z obniżenia kapitału zakładowego stanowi jeden z warunków wezwania na akcje Spółki ogłoszonego przez Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie.

Jednolity tekst Statutu Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu.

Netia_statut spółki