Raport bieżący nr 7/2019

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.

Tytuł raportu: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.
Data: 11.06.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2019

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 11 czerwca 2019 roku Spółka otrzymała od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi w Spółce obowiązki zarządcze, powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, zawartych w dniu 6 i 7 czerwca 2019 roku, stanowiące załączniki do niniejszego raportu.