Raport bieżący nr 8/2019

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.

Tytuł raportu: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.
Data: 12.06.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2019

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 12 czerwca 2019 roku Spółka otrzymała od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi w Spółce obowiązki zarządcze, powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, zawartej w dniu 10 czerwca 2019 roku, stanowiące załącznik do niniejszego raportu.