Raport bieżący nr 9/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – treść podjętych uchwał

Tytuł raportu: Zwyczajne Walne Zgromadzenie – treść podjętych uchwał
Data: 12.06.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – treść podjętych uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 12 czerwca 2019 roku (dalej: "Zgromadzenie").

Wyniki głosowania oraz ostateczna treść uchwał Zgromadzenia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.