Raport bieżący nr 10/2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 12 czerwca 2019 roku

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 12 czerwca 2019 roku
Data: 12.06.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2019

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: "Zgromadzenie"), które odbyło się w dniu 12 czerwca 2019 roku obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 88,45 % kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu:

1.FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Liczba akcji zgłoszonych na Zgromadzeniu:19.482.760

Liczba głosów: 19.482.760

Procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 6,92%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 6,12%

2. Cyfrowy Polsat S.A.

Liczba akcji zgłoszonych na Zgromadzeniu: 221.404.885

Liczba głosów: 221.404.885

Procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 74,58%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 66%

3. SISU Capital Master Fund Limited

Liczba akcji zgłoszonych na Zgromadzeniu: 16.332.115

Liczba głosów: 16.332.115

Procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 5,50%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,86%

4. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"

Liczba akcji zgłoszonych na Zgromadzeniu: 17 656 000

Liczba głosów: 17 656 000

Procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 5,94%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,26%

5. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

Liczba akcji zgłoszonych na Zgromadzeniu: 15.500.000

Liczba głosów: 15.500.000

Procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 5.22%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4.61%