Raport bieżący nr 12/2019

Podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia spłaty dodatkowego zobowiązania finansowego umowy kredytów

Tytuł raportu: Podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia spłaty dodatkowego zobowiązania finansowego umowy kredytów
Data: 26.11.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 35/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku oraz nr 42/2018 z dnia 16 czerwca 2018 roku Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Netia") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętej przez Zarząd Spółki w dniu 26 listopada 2019 roku decyzji w sprawie wyrażenia zgody na objęcie zabezpieczeniami spłaty finansowania, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 35/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku, dodatkowego zobowiązania finansowego w postaci dodatkowej transzy kredytu do maksymalnej kwoty 1.000.000.000 (jeden miliard) PLN, w przypadku podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie ("CP") decyzji o pozyskaniu dodatkowego finansowania dłużnego, o którym CP informował w raporcie bieżącym nr 30/2019 z dnia 30 października 2019 roku, w ramach Drugiej Umowy Zmieniającej i Konsolidującej, o której CP informował w raporcie bieżącym nr 9/2018 z dnia 2 marca 2018.

W przypadku podjęcia przez CP decyzji o pozyskaniu dodatkowego finansowania dłużnego w ramach Drugiej Umowy Zmieniającej i Konsolidującej, o którym mowa powyżej, łączne zobowiązanie finansowe z tytułu kredytu terminowego wzrośnie do maksymalnej kwoty w wysokości 12.500.000.000,00 zł (dwanaście miliardów pięćset milionów złotych), przy czym zgodnie z raportami okresowymi CP, część tego zobowiązania została już spłacona zgodnie z harmonogramem spłat, o którym CP informował w raporcie bieżącym nr 9/2018. W zakresie kredytu rewolwingowego – zobowiązanie finansowe pozostanie na niezmienionym poziomie do maksymalnej kwoty w wysokości 1.000.000.000,00 zł (jeden miliard złotych).

Decyzja Zarządu Spółki, o której mowa powyżej jest warunkowana uzyskaniem przez Zarząd wymaganych przepisami prawa oraz postanowieniami statutu Spółki zgód korporacyjnych tj. zgody Rady Nadzorczej Netia. Zarząd Spółki przekaże do publicznej wiadomości informacje o udzieleniu zgody przez Radę Nadzorczą Netia, niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym zakresie.