Raport bieżący nr 13/2019

Aktualizacja informacji w sprawie zabezpieczenia spłaty dodatkowego zobowiązania finansowego umowy kredytów

Tytuł raportu: Aktualizacja informacji w sprawie zabezpieczenia spłaty dodatkowego zobowiązania finansowego umowy kredytów
Data: 26.11.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 13/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku, Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka" lub "Netia") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 26 listopada 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na objęcie zabezpieczeniami spłaty finansowania, o którym Netia informowała w raporcie bieżącym nr 35/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku, dodatkowego zobowiązania finansowego w postaci dodatkowej transzy kredytu do maksymalnej kwoty 1.000.000.000 (jeden miliard) PLN, w przypadku podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie ("CP") decyzji o pozyskaniu dodatkowego finansowania dłużnego, o którym CP informował w raporcie bieżącym nr 30/2019 z dnia 30 października 2019 roku, w ramach Drugiej Umowy Zmieniającej i Konsolidującej, o której CP informował w raporcie bieżącym nr 9/2018 z dnia 2 marca 2018.