Skonsolidowany raport roczny SRR  2020

Skonsolidowany raport roczny SRR 2020

Tytuł raportu: 
Data: 19.03.2021 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny SRR  2020

za rok obrotowy

2020

obejmujący okres

od

2020-01-01

do

2020-12-31

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według

MSR zatwierdzonych w UE

data przekazania:

2021-03-19