Raport roczny RR  2020

Raport roczny RR 2020

Tytuł raportu: 
Data: 19.03.2021 r.
Numer raportu: Raport roczny RR  2020

za rok obrotowy

2020

obejmujący okres od

2020-01-01

do

2020-12-31

zawierający sprawozdanie finansowe według

MSR

data przekazania:

2021-03-19