Raport bieżący nr 30/2021

Aktualizacja informacji w sprawie umowy pożyczki ze spółką Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie

Tytuł raportu: Aktualizacja informacji w sprawie umowy pożyczki ze spółką Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie
Data: 20.07.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   30/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Netia"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2021 z dnia 19 lipca 2021 roku, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 20 lipca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zawarcie umowy pożyczki ze spółką Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, a także udzielenie przez Spółkę zabezpieczenia spłaty przedmiotowej pożyczki, na warunkach przedstawionych w przywołanym wyżej raporcie. Tym samym, wszystkie wymagane postanowieniami statutu Spółki zgody korporacyjne zostały udzielone.