Raport bieżący nr 31/2021

Informacja w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki Netia S.A.

Tytuł raportu: Informacja w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki Netia S.A.
Data: 30.07.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   31/2021

Informacja w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki Netia S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości, iż w dniu 30 lipca 2021 roku powziął informację o podjętej przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 29 lipca 2021 roku uchwale nr 772/2021 w sprawie zawieszenia od dnia 30 lipca 2021 roku obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami Spółki, w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji Spółki.

Treść otrzymanej uchwały, o której mowa powyżej, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.