Raport bieżący nr 37/2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – treść uchwał podjętych

Tytuł raportu: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – treść uchwał podjętych
Data: 08.09.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   37/2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – treść uchwał podjętych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 8 września 2021 roku (dalej: "Zgromadzenie").

Wyniki głosowania oraz ostateczna treść uchwał podjętych podczas Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego