Raport bieżący nr 41/2021

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu Netia S.A. z jej jednoosobową spółką zależną – IST sp. z o.o.

Tytuł raportu: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu Netia S.A. z jej jednoosobową spółką zależną – IST sp. z o.o.
Data: 26.10.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   41/2021

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie art. 504 § 1 w zw. z art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "ksh"), Zarząd Netia S.A. (dalej: "Netia") zawiadamia akcjonariuszy (zawiadomienie drugie) o zamiarze połączenia ze swoją jednoosobową spółką zależną, tj. IST sp. z o.o. z siedzibą w Łomży (KRS: 0000814562). Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku spółki IST sp. z o.o. (spółka przejmowana) na Netię (spółka przejmująca) bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii, bez wymiany udziałów oraz bez zmiany statutu Netii.

Ogłoszenie planu połączenia Netii ze spółką pod firmą IST sp. z o.o. zostało opublikowane, w dniu 30 września 2021 roku, na podstawie art. 500 ksh, na stronach internetowych obu łączących się spółek pod następującymi adresami:

https://www.netia.pl/pl/komunikaty/plan-polaczenia-spolek-netia-s-a-i-ist-sp-z-o-o

https://istsc.pl/plan-polaczenia-netia-ist/

Akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1 ksh w terminie od dnia 30 września 2021 roku do dnia podjęcia uchwały o połączeniu, w biurze przy ul. Puławskiej 464, 02-884 Warszawa, w dni powszednie w godzinach od 10:00 do 16:00.