Raport bieżący nr 43/2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - treść uchwał podjętych

Tytuł raportu: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - treść uchwał podjętych
Data: 14.12.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   43/2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - treść uchwał podjętych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 13 grudnia 2021 roku (dalej: "Zgromadzenie").

Wyniki głosowania oraz ostateczna treść uchwał podjętych podczas Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego