Zbigniew Jakubas - Przewodniczący

Pan Zbigniew Jakubas został powołany w skład Rady Nadzorczej Netii w dniu 21 maja 2014 r., a od dnia 27 maja 2014 r. pełni w niej funkcję Przewodniczącego.

 

Grzegorz Zambrzycki - Wiceprzewodniczący, członek Komitetu Audytu

Pan Grzegorz Zambrzycki został powołany w skład Rady Nadzorczej Netii w dniu 2 czerwca 2015 r.

Adam Biedrzycki - przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Adam Biedrzycki został powołany w skład Rady Nadzorczej Netii w dniu 2 czerwca 2015 r.

Mirosław Godlewski

Pan Mirosław Godlewski został powołany w skład Rady Nadzorczej Netii w dniu 21 maja 2014 r. ze skutkiem na dzień 1 września 2014 r., tj. po ustaniu łączącej go z Netią umowy o pracę. 

Maciej Szwarc - członek Komitetu Audytu

Pan Maciej Szwarc został powołany w skład Rady Nadzorczej Netii w dniu 1 września 2017 r. na skutek złożenia przez Pana Andrzeja Radzimińskiego oświadczenia o realizacji uprawnienia osobistego przysługującego mu jako posiadaczowi akcji uprzywilejowanych serii A1. 

Wojciech Pytel

Pan Wojciech Pytel został powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 30 stycznia 2018 roku.

Akcje w posiadaniu członków Rady Nadzorczej

Na dzień 30 września 2017 r. członkowie Rady Nadzorczej Netii nie posiadali akcji Spółki.

Powiązane dokumenty