Zbigniew Jakubas - Przewodniczący

Pan Zbigniew Jakubas został powołany w skład Rady Nadzorczej Netii w dniu 21 maja 2014 r., a od dnia 27 maja 2014 r. pełni w niej funkcję Przewodniczącego.

Pan Zbigniew Jakubas i) nie spełnia kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4. zbioru „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2016”, ii) spełnia kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), iii) spełnia kryteria niezależności według Statutu Netia S.A. 

 

Justyna Kulka

Pani Justyna Kulka została powołana w skład Rady Nadzorczej Spółki w dniu 14 czerwca 2018 r. 

Pani Justyna Kulka i) nie spełnia kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4. zbioru „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2016”, ii) spełnia kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), iii) nie spełnia kryteriów niezależności według Statutu Netia S.A.

Wojciech Pytel

Pan Wojciech Pytel został powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 30 stycznia 2018 roku.

Pan Wojciech Pytel i) nie spełnia kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4. zbioru „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2016”, ii) nie spełnia kryteriów niezależności określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), iii) nie spełnia kryteriów niezależności według Statutu Netia S.A.

Adam Biedrzycki

Pan Adam Biedrzycki został powołany w skład Rady Nadzorczej Netii w dniu 2 czerwca 2015 r.

Pan Adam Biedrzycki i) spełnia kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.4. zbioru „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2016”, ii) spełnia kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), iii) spełnia kryteria niezależności według Statutu Netia S.A.

Maciej Szwarc

Pan Maciej Szwarc został powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 14 czerwca 2018 r.

Pan Maciej Szwarc i) spełnia kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.4. zbioru „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2016”, ii) nie spełnia kryteriów niezależności określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), iii) spełnia kryteria niezależności według Statutu Netia S.A.

Piotr Żak

Pan Piotr Żak został powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 14 czerwca 2018 r.

Stefan Radzimiński

Powołany w skład Rady Nadzorczej ze skutkiem od 24 pażdziernika na podstawie oświadczenia Pana Andrzeja Radzimińskiego z dnia 23 października 2018 r. o realizacji uprawnienia osobistego, przysługującego mu jako posiadaczowi akcji uprzywilejowanych serii A1 (na podstawie §6 ust. 3 w zw. z §15 ust. 2 Statutu Spółki).

KOMITET AUDYTU:

Adam Biedrzycki- Przewodniczący, spełniający kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust . 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, spełniający kryterium wiedzy i umiejętności w zakresie branży TMT, art. 129 ust . 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

 

Zbigniew Jakubas- Członek,  spełniający kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust . 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

 

Maciej Szwarc- Członek, spełniający kryteria wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych w rozumieniu art. 129 ust . 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

 

KOMITET DS. PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH:

Wojciech Pytel

Piotr Żak

Justyna Kulka

Akcje w posiadaniu członków Rady Nadzorczej

Na dzień 30 września 2018 r. członkowie Rady Nadzorczej Netii nie posiadali akcji Spółki.

Powiązane dokumenty