Rada Nadzorcza

Piotr Żak

Pan Piotr Żak, Przewodniczący. W skład Rady Nadzorczej został powołany w dniu 14 czerwca 2018 r.

Wojciech Pytel

Pan Wojciech Pytel. Wiceprzewodniczący. Został powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 30 stycznia 2018 roku.

Pan Wojciech Pytel i) nie spełnia kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4. zbioru „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2016”, ii) nie spełnia kryteriów niezależności określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), iii) nie spełnia kryteriów niezależności według Statutu Netia S.A.

Justyna Kulka

Pani Justyna Kulka została powołana w skład Rady Nadzorczej Spółki w dniu 14 czerwca 2018 r.

Pani Justyna Kulka i) nie spełnia kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4. zbioru „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2016”, ii) nie spełnia kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), iii) nie spełnia kryteriów niezależności według Statutu Netia S.A.

Adam Biedrzycki

Pan Adam Biedrzycki został powołany w skład Rady Nadzorczej Netii w dniu 2 czerwca 2015 r.

Pan Adam Biedrzycki i) spełnia kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.4. zbioru „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2016”, ii) spełnia kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), iii) spełnia kryteria niezależności według Statutu Netia S.A.

Maciej Szwarc

Pan Maciej Szwarc został powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 14 czerwca 2018 r.

Pan Maciej Szwarc i) spełnia kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.4. zbioru „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2016”, ii) spełnia kryteriów niezależności określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), iii) spełnia kryteria niezależności według Statutu Netia S.A.”

Stefan Radzimiński

Powołany w skład Rady Nadzorczej ze skutkiem od 24 pażdziernika na podstawie oświadczenia Pana Andrzeja Radzimińskiego z dnia 23 października 2018 r. o realizacji uprawnienia osobistego, przysługującego mu jako posiadaczowi akcji uprzywilejowanych serii A1 (na podstawie §6 ust. 3 w zw. z §15 ust. 2 Statutu Spółki).

Pan Stefan Radzimiński i) nie spełnia kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4. zbioru „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2016”, ii) nie spełnia kryteriów niezależności określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), iii) spełnia kryteria niezależności według Statutu Netia S.A.

Tomasz Szeląg

Pan Tomasz Szeląg został powołany w skład Rady Nadzorczej Netii w dniu 12 czerwca 2019 r. 

Pan Tomasz Szeląg, oprócz działalności wskazanej w załączonym do raportu życiorysie, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Tomasz Szeląg nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Tomasz Szeląg i) nie spełnia kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4. zbioru „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2016”, ii) spełnia kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), iii) spełnia kryteria niezależności według Statutu Netia S.A.

Komitet Audytu

KOMITET AUDYTU:

Adam Biedrzycki- Przewodniczący, spełniający kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust . 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; spełniający kryterium wiedzy i umiejętności w zakresie branży TMT, art. 129 ust . 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Maciej Szwarc- Członek, spełniający kryteria wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych w rozumieniu art. 129 ust . 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; spełniający kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust . 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Tomasz Szeląg,  Członek. spełniający kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust . 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; spełniający kryteria wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych w rozumieniu art. 129 ust . 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

KOMITET DS. PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH:

Wojciech Pytel

Piotr Żak

Justyna Kulka

Akcje w posiadaniu członków Rady Nadzorczej

Akcje w posiadaniu członków Rady Nadzorczej

Na dzień 31 grudnia 2020 r. członkowie Rady Nadzorczej Netii nie posiadali akcji Spółki.

Powiązane dokumenty