Zbigniew Jakubas - Przewodniczący

Pan Zbigniew Jakubas został powołany w skład Rady Nadzorczej Netii w dniu 21 maja 2014 r., a od dnia 27 maja 2014 r. pełni w niej funkcję Przewodniczącego.

 

Justyna Kulka

Pani Justyna Kulka została powołana w skład Rady Nadzorczej Spółki w dniu 14 czerwca 2018 r.

Wojciech Pytel

Pan Wojciech Pytel został powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 30 stycznia 2018 roku. W dniu 18 maja br. oddelegowany, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Netia S.A.

Adam Biedrzycki - przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Adam Biedrzycki został powołany w skład Rady Nadzorczej Netii w dniu 2 czerwca 2015 r.

Maciej Szwarc

Pan Maciej Szwarc został powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 14 czerwca 2018 r.

Grzegorz Zęgota

Powołany do Rady Nadzorczej w dniu 1 czerwca 2018 r. na mocy oświadczenia Pana Andrzeja Radzimińskiego, o realizacji przysługującego mu uprawnienia osobistego, jako posiadaczowi akcji uprzywilejowanych serii A1.

Piotr Żak

Pan Piotr Żak został powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 14 czerwca 2018 r.

Akcje w posiadaniu członków Rady Nadzorczej

Na dzień 31 marca 2018 r. członkowie Rady Nadzorczej Netii nie posiadali akcji Spółki.

Powiązane dokumenty