Rada Nadzorcza

Zygmunt Solorz

Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Piotr Żak

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Tobias Solorz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Grzesiak

Członek Rady Nadzorczej

Justyna Kulka

Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Pytel

Członek Rady Nadzorczej

Maciej Stec

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Szeląg

Członek Rady Nadzorczej

Powiązane dokumenty