Prezentacje

Wyniki finansowe za III kwartał 2015

Q3 2015 Financial Results

Wyniki finansowe za I półrocze 2015

Prezentacja generyczna Netii, czerwiec 2015

Wyniki finansowe za 2014 rok

Prezentacja generyczna Netii, listopad 2014

Wyniki finansowe za III kwartał 2014

Prezentacja generyczna Netii, wrzesień 2014

Prezentacja generyczna Netii, luty 2015

Wyniki finansowe za I kwartał 2015