Prezentacje

Wyniki finansowe za I półrocze 2014

Wyniki finansowe za I kwartał 2014

Prezentacja generyczna Netii, marzec 2014

Wyniki finansowe za 2013 rok

Prezentacja generyczna Netii, listopad 2013

Wyniki finansowe za III kwartał 2013 roku

Prezentacja generyczna Netii, wrzesień 2013

Wyniki finansowe za I półrocze 2013 roku

Wyniki finansowe za I półrocze 2013 roku

Prezentacja generyczna Netii, czerwiec 2013