Raporty finansowe

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019

Skonsolidowany raport półroczny PSr  2019

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2019

Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2019

Raport roczny R 2018

Raport roczny R  2018

Skonsolidowany raport roczny RS 2018

Skonsolidowany raport roczny RS  2018

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2018

Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2018

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018

Skonsolidowany raport półroczny PSr  2018

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2018

Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2018

Raport roczny R 2017

Raport roczny R  2017

Skonsolidowany raport roczny RS 2017

Skonsolidowany raport roczny RS  2017

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017

Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2017

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017

Skonsolidowany raport półroczny PSr  2017

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2017

Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2017

Skonsolidowany raport roczny RS 2016

Skonsolidowany raport roczny RS  2016

Raport roczny R 2016

Raport roczny R  2016

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016

Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2016

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

Skonsolidowany raport półroczny PSr  2016

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2016

Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2016

Skonsolidowany raport roczny RS 2015

Skonsolidowany raport roczny RS  2015

Raport roczny R 2015

Raport roczny R  2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2015