Prezentacje

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 roku

Prezentacja generyczna Netii, marzec 2013

WYniki finansowe za 2012 rok

Wyniki finansowe za I kwartał 2012

Wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2011 rok

Wyniki finansowe za III kwartał 2011

Netia kupuje spółki Telefonia Dialog i Crowley Data Poland

Prognoza Netii na 2013 rok i aktualizacja długoterminowych celów strategiczno-finansowych

121204_network_assets_brief_summary.pdf

Generyczna prezentacja Netii, listopad 2012