Raporty bieżące

Raport bieżący nr 139/2017

Dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych akcji serii L

Raport bieżący nr 138/2017

Rozwój działalności Netia S.A. polegającej na sprzedaży usług dla nowych Klientów na rynku B2C za pośrednictwem Telefonii Dialog Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 137/2017

Informacja o nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 136/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 116/2017/K

Korekta oczywistej omyłki pisarskiej

Raport bieżący nr 135/2017

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego wskutek wykonania prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 134/2017

Zawarcie umowy o finansowanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Raport bieżący nr 133/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 132/2017

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego wskutek wykonania prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 131/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 130/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 116/2017/K

Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym numer 116/2017

Raport bieżący nr 129/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 128/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 127/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 126/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 125/2017

Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 124/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 123/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 122/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.