Raporty bieżące

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Raport bieżący nr 2/2019

Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Netia" S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r.

Raport bieżący nr 1/2019