Nabycie i zbycie akcji Netii (przez podmiot blisko związany z przewodniczącą rady nadzorczej Netii)

Raport bieżący nr 83/2006

Nabycie akcji Netii (przez podmiot blisko związany z członkiem rady nadzorczej Netii)

Raport bieżący nr 82/2006

Zbycie akcji spółki BiznesPartner.pl SA

Raport bieżący nr 81/2006

Zbycie akcji Netii (przez podmiot blisko związany z członkiem rady nadzorczej Netii)

Raport bieżący nr 80/2006

Nabycie i zbycie akcji Netii (przez podmiot blisko związany z członkiem rady nadzorczej Netii)

Raport bieżący nr 79/2006

Zakończenie procesu restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych El-Netu

Raport bieżący nr 78/2006

Informacja o zbyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 77/2006

Plan połączenia Netii z jej spółką zależną Pro Futuro SA

Raport bieżący nr 76/2006

Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za III kwartał 2006 roku

Raport bieżący nr 75/2006

Netia zawarła umowy częściowo zabezpieczające spłatę kredytu dostawcy udzielonego P4

Raport bieżący nr 74/2006

Aktualizacja prospektu emisyjnego

Raport bieżący nr 73/2006

Informacja o nabyciu akcji Netii

Raport bieżący nr 72/2006

Przyznanie opcji nabycia akcji członkowi Zarządu

Raport bieżący nr 71/2006

Decyzje w procesie restrukturyzacji zobowiązań z tytułu koncesji na świadczenie lokalnych usług telekomunikacyjnych

Raport bieżący nr 70/2006

Netia i TP podpisały umowę bitstreamu

Raport bieżący nr 69/2006

Zmiany w składzie zarządu

Raport bieżący nr 68/2006

Informacja o nabyciu akcji Netii

Raport bieżący nr 67/2006

Przyznanie opcji nabycia akcji członkowi Zarządu

Raport bieżący nr 66/2006

Rating Standard & Poor’s dla Netii

Raport bieżący nr 65/2006

Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za II kwartał i I półrocze 2006 roku

Raport bieżący nr 64/2006

bgimage