Połączenia Netia S.A. z jej jednoosobową spółką zależną - Telefonia Dialog sp. z o.o.

Raport bieżący nr 64/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 29 października 2018 roku

Raport bieżący nr 63/2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – treść podjętych uchwał

Raport bieżący nr 62/2018

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 61/2018

Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 60/2018

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu Netia S.A. z jej jednoosobową spółką zależną – Telefonia Dialog sp. z o.o.

Raport bieżący nr 59/2018

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 58/2018

Informacja o pośrednim przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący nr 57/2018

Informacja o pośrednim przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący nr 56/2018

Informacja o nabyciu oraz zbyciu znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 55/2018

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu Netia S.A. z jej jednoosobową spółką zależną – Telefonia Dialog sp. z o.o.

Raport bieżący nr 54/2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NETIA" S.A. na dzień 29 października 2018 r.

Raport bieżący nr 53/2018

Plan połączenia Netia S.A. z jej jednoosobową spółką zależną – Telefonia Dialog sp. z o.o.

Raport bieżący nr 52/2018

Decyzja w sprawie przystąpienia przez Netia S.A. do podjęcia działań w celu połączenia z Telefonia Dialog sp. z o.o., w tym uzgodnienia planu połączenia

Raport bieżący nr 51/2018

ZMIANY W ZARZĄDZIE SPÓŁKI

Raport bieżący nr 50/2018

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 49/2018

Raport bieżący nr 49/2018/K

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 49/2018

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 48/2018

Informacja o nabyciu oraz zbyciu znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 47/2018

Emisja akcji serii L spółki Netia S.A. oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 46/2018

bgimage