Dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii L spółki Netia S.A.

Raport bieżący nr 91/2015

Warunkowa rejestracja w KDPW akcji serii L spółki Netia S.A.

Raport bieżący nr 90/2015

Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 89/2015

Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 88/2015

Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący nr 87/2015

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego wskutek wykonania prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 86/2015

Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 85/2015

Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 84/2015

Powołanie Prezesa Zarządu

Raport bieżący nr 83/2015

Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp od informacji poufnych

Raport bieżący nr 82/2015

Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 81/2015

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego wskutek wykonania prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 80/2015

Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 79/2015

Informacja o nabyciu i zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący nr 78/2015

Informacja o objęciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp od informacji poufnych

Raport bieżący nr 77/2015

Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp od informacji poufnych

Raport bieżący nr 76/2015

Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 75/2015

Odstąpienie od przekazywania odrębnego raportu kwartalnego

Raport bieżący nr 74/2015

Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 73/2015

Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 72/2015

bgimage