Informacja o zbyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 112/2005

Zbycie akcji przez osoby blisko związane z członkiem rady nadzorczej

Raport bieżący nr 111/2005

Nabycie akcji przez osoby blisko związane z członkiem rady nadzorczej

Raport bieżący nr 110/2005

Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do sprzedaży akcji Netia SA

Raport bieżący nr 109/2005

Wysokość kapitału zakładowego w dniu 21 grudnia 2005 roku

Raport bieżący nr 108/2005

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii K

Raport bieżący nr 107/2005

Emisja akcji serii K oraz nabycie akcji przez osobę zarządzającą

Raport bieżący nr 106/2005

Informacja o objęciu udziałów w spółce zależnej

Raport bieżący nr 105/2005

Informacja o nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 104/2005

Informacja o zbyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 103/2005

Zbycie akcji przez osoby blisko związane z członkiem rady nadzorczej

Raport bieżący nr 102/2005

Emisja akcji serii K oraz nabycie akcji przez osoby zarządzające

Raport bieżący nr 101/2005

Rezygnacja członka zarządu

Raport bieżący nr 100/2005

Informacja o zbyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 99/2005

Wysokość kapitału zakładowego w dniu 1 grudnia 2005 roku

Raport bieżący nr 98/2005

Netia wprowadza usługę transmisji danych "NETIA IPVPN"

Raport bieżący nr 97/2005

Zastaw rejestrowy na udziałach w P4 Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 96/2005

Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za III kwartał 2005

Raport bieżący nr 95/2005

Wysokość kapitału zakładowego w dniu 1 listopada 2005 roku

Raport bieżący nr 94/2005

Zastaw na udziałach w P4 Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 93/2005

bgimage