Informacja poufna – dywidenda ze spółki Telefonia Dialog Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 53/2013

Terminy przekazania raportów okresowych za 2014 rok

Raport bieżący nr 52/2013

Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 51/2013

Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 50/2013

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 stycznia 2014 roku. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 49/2013

Powołanie członka Zarządu

Raport bieżący nr 48/2013

Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Netii

Raport bieżący nr 47/2013

Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za III kwartał 2013

Raport bieżący nr 46/2013

Aktualizacja prognozy Netii na 2013 rok, średnioterminowe Strategiczne Cele Finansowe w trakcie przeglądu

Raport bieżący nr 45/2013

Informacja o zmianie procentowego udziału w kapitale Spółki

Raport bieżący nr 44/2013

Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu

Raport bieżący nr 43/2013

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (42/2013)

Raport bieżący nr 42/2013

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylający Decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dotyczącą zobowiązań podatkowych Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych

Raport bieżący nr 41/2013

Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 40/2013

Informacja o zbyciu akcji Netii przez członka rady nadzorczej

Raport bieżący nr 39/2013

Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 38/2013

Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący nr 37/2013

Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący nr 36/2013

Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za I półrocze i II kwartał 2013

Raport bieżący nr 35/2013

Aktualizacja prognozy Netii na 2013 rok

Raport bieżący nr 34/2013

bgimage