Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 15/2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 14/2021

Pozytywna ocena Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2020

Raport bieżący nr 13/2021

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020

Raport bieżący nr 12/2021

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 11/2021

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 10/2021

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 9/2021

Informacja o nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 8/2021

Rezygnacja osoby zarządzającej

Raport bieżący nr 7/2021

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 6/2021

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 5/2021

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 4/2021

Informacja o nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 3/2021

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok

Raport bieżący nr 2/2021

Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 23 grudnia 2020 r.

Raport bieżący nr 1/2021

bgimage