Złożenie wniosku o wykluczenie akcji spółki Netia S.A. z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym

Raport bieżący nr 45/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 13 grudnia 2021 roku

Raport bieżący nr 44/2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - treść uchwał podjętych

Raport bieżący nr 43/2021

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 42/2021

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu Netia S.A. z jej jednoosobową spółką zależną – IST sp. z o.o.

Raport bieżący nr 41/2021

Wyrok w sprawie powództwa o ustalenie nieistnienia lub ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Netia" S.A. z dnia 8 czerwca 2020 roku

Raport bieżący nr 40/2021

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu Netia S.A. z jej jednoosobową spółką zależną – IST sp. z o.o. z siedzibą w Łomży

Raport bieżący nr 39/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 8 września 2021 roku

Raport bieżący nr 38/2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – treść uchwał podjętych

Raport bieżący nr 37/2021

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 36/2021

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 35/2021

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 34/2021

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 33/2021

Informacja o nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 32/2021

Informacja w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki Netia S.A.

Raport bieżący nr 31/2021

Aktualizacja informacji w sprawie umowy pożyczki ze spółką Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport bieżący nr 30/2021

Decyzja w sprawie zawarcia umowy pożyczki ze spółką Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport bieżący nr 29/2021

Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 28/2021

Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 27/2021

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 26/2021

bgimage