Nabycie udziałów w spółce Uni-Net sp. z o.o. (nabycie aktywów o znacznej wartości)

Raport bieżący nr 86/2007

Nabycie aktywów o znacznej wartości

Raport bieżący nr 85/2007

Nabycie udziałów w spółkach internetowych (nabycie aktywów o znacznej wartości)

Raport bieżący nr 84/2007

Rezygnacja członka Zarządu

Raport bieżący nr 83/2007

Nabycie udziałów w spółkach internetowych (nabycie aktywów o znacznej wartości)

Raport bieżący nr 82/2007

Netia i P4 podpisały umowę o świadczenie usług (zawarcie umowy znaczącej)

Raport bieżący nr 81/2007

Nabycie udziałów w spółce internetowej (nabycie aktywów o znacznej wartości)

Raport bieżący nr 80/2007

Plany połączenia Netii z jej dwiema spółkami zależnymi

Raport bieżący nr 79/2007

Informacja o nabyciu akcji Spółki przez prokurenta

Raport bieżący nr 78/2007

Nabycie akcji Netii przez członków rady nadzorczej Netii

Raport bieżący nr 77/2007

Korekta prognozy na rok 2007

Raport bieżący nr 76/2007

Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za III kwartał 2007 roku

Raport bieżący nr 75/2007

Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 74/2007

Informacja o nabyciu akcji Netii

Raport bieżący nr 73/2007

Informacja o nabyciu akcji Netii

Raport bieżący nr 72/2007

Nabycie udziałów w spółce internetowej (nabycie aktywów o znacznej wartości)

Raport bieżący nr 71/2007

Powołanie członka Zarządu; przyznanie opcji nabycia akcji członkowi Zarządu

Raport bieżący nr 70/2007

Informacja o nabyciu akcji Netii

Raport bieżący nr 69/2007

Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za I półrocze i II kwartał 2007 roku

Raport bieżący nr 68/2007

Wprowadzenie do obrotu akcji serii K

Raport bieżący nr 67/2007

bgimage