Informacja o nabyciu akcji Netii

Raport bieżący nr 56/2009

Nabycie akcji Netii przez członka zarządu Netii

Raport bieżący nr 55/2009

Netia i TP podpisały porozumienie w sprawie stawek opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego

Raport bieżący nr 54/2009

Połączenie Netii z jej spółkami zależnymi

Raport bieżący nr 53/2009

Rejestracja zmian Statutu Netii SA

Raport bieżący nr 52/2009

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr 51/2009

Netia SA ogłasza wyniki za III kwartał 2009 roku

Raport bieżący nr 50/2009

Aktualizacja prognozy Netii za 2009 rok i prognozy średnioterminowej

Raport bieżący nr 49/2009

Informacja o nabyciu akcji Netii

Raport bieżący nr 48/2009

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netii SA w dniu 6.10.2009 roku

Raport bieżący nr 47/2009

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netii SA z dnia 6 października 2009 r.

Raport bieżący nr 46/2009

Stanowisko zarządu Netii SA odnośnie połączenia ze spółkami Netia UMTS Sp. z o.o. i Netia spółka akcyjna UMTS s.k.a.

Raport bieżący nr 45/2009

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 października 2009 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 44/2009

Opinia biegłego dotycząca planu połączenia Netii ze spółkami zależnymi

Raport bieżący nr 43/2009

Informacja poufna – decyzja Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej

Raport bieżący nr 42/2009

Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za I półrocze i II kwartał 2009 roku

Raport bieżący nr 41/2009

Aktualizacja prognozy Netii za 2009 rok

Raport bieżący nr 40/2009

Korekta do raportu bieżącego 38/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 roku

Raport bieżący nr 38/2009/K

Informacja o zbyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 39/2008

Powołanie członka Zarządu; przyznanie opcji nabycia akcji członkowi Zarządu

Raport bieżący nr 38/2009

bgimage