Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii K

Raport bieżący nr 40/2010

Emisja akcji serii K

Raport bieżący nr 39/2010

Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp od informacji poufnych

Raport bieżący nr 38/2010

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii K

Raport bieżący nr 37/2010

Emisja akcji serii K oraz nabycie akcji przez osobę sprawującą funkcję kierowniczą w Spółce

Raport bieżący nr 36/2010

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr 35/2010

Emisja akcji serii K oraz nabycie akcji przez osobę sprawującą funkcję kierowniczą w Spółce

Raport bieżący nr 34/2010

Netia SA ogłasza wyniki za III kwartał 2010 roku

Raport bieżący nr 33/2010

Rozszerzenie porozumienia z grupą banków w sprawie nowego finansowania

Raport bieżący nr 32/2010

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Raport bieżący nr 31/2010

Netia i Ericsson podpisały nową umowę serwisową na świadczenie usług utrzymania i zarządzania siecią telekomunikacyjną; rozwiązanie umowy serwisowej z dnia 28 kwietnia 2006 roku

Raport bieżący nr 30/2010

Informacja o zbyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 29/2010

Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za I półrocze i II kwartał 2010 roku

Raport bieżący nr 28/2010

Podpisanie porozumienia z grupą banków w sprawie nowego finansowania (informacja poufna)

Raport bieżący nr 27/2010

Zakończenie dotychczasowego finansowania udzielonego przez konsorcjum banków zorganizowanego przez Rabobank Polska S.A. (rozwiązanie umowy znaczącej)

Raport bieżący nr 26/2010

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netii SA w dniu 26.07.2010 roku

Raport bieżący nr 25/2010

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netii SA z dnia 26 lipca 2010 r.

Raport bieżący nr 24/2010

Rejestracja zmian Statutu Netii SA oraz zmiany struktury kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 23/2010

Uzupełnienie sprawozdań zarządu z działalności Netii SA oraz Grupy Kapitałowej Netia SA za rok obrotowy 2009

Raport bieżący nr 22/2010

Korekta do raportu bieżącego nr 21/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku (21/2010/K)

Raport bieżący nr 21/2010/K

bgimage