Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 28 września do 4 października 2012 roku

Raport bieżący nr 91/2012

Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp od informacji poufnych

Raport bieżący nr 90/2012

Informacja o zbyciu akcji Netii przez członka zarządu oraz o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu

Raport bieżący nr 89/2012

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 21 września do 27 września 2012 roku

Raport bieżący nr 88/2012

Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp od informacji poufnych

Raport bieżący nr 87/2012

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 14 września do 20 września 2012 roku

Raport bieżący nr 86/2012

Informacja o zbyciu akcji Netii przez członka rady nadzorczej

Raport bieżący nr 85/2012

Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 84/2012

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 7 września do 13 września 2012 roku

Raport bieżący nr 83/2012

Informacja o zbyciu akcji Netii przez członka zarządu oraz osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący nr 82/2012

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 31 sierpnia do 06 września 2012 roku (81/2012)

Raport bieżący nr 81/2012

Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych (80/2012)

Raport bieżący nr 80/2012

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 24 do 30 sierpnia 2012 roku (79/2012)

Raport bieżący nr 79/2012

Połączenie Netia S.A. z jej spółką zależną CDP Netia sp. z o.o. (dawniej Crowley Data Poland sp. z o.o.)

Raport bieżący nr 78/2012

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 17 do 23 sierpnia 2012 roku

Raport bieżący nr 77/2012

Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za I półrocze i II kwartał 2012

Raport bieżący nr 76/2012

Aktualizacja prognozy Netii za 2012 rok

Raport bieżący nr 75/2012

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 10 do 16 sierpnia 2012 roku

Raport bieżący nr 74/2012

Netia podpisała nowa umowę serwisową z Ericsson

Raport bieżący nr 73/2012

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 03 do 09 sierpnia 2012 roku

Raport bieżący nr 72/2012

bgimage