Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 27 lipca do 02 sierpnia 2012 roku

Raport bieżący nr 71/2012

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 20 lipca do 26 lipca 2012 roku

Raport bieżący nr 70/2012

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii K

Raport bieżący nr 69/2012

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 13 lipca do 19 lipca 2012 roku

Raport bieżący nr 68/2012

Emisja akcji serii K oraz nabycie akcji przez prokurenta

Raport bieżący nr 67/2012

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 6 lipca do 12 lipca 2012 roku (66/2012)

Raport bieżący nr 66/2012

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 29 czerwca do 5 lipca 2012 roku (65/2012)

Raport bieżący nr 65/2012

Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego (64/2012)

Raport bieżący nr 64/2012

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 22 czerwca do 28 czerwca 2012 roku (63/2012)

Raport bieżący nr 63/2012

Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych (62/2012)

Raport bieżący nr 62/2012

Informacja o zbycInformacja o zbyciu akcji Netii przez członka zarządu (61/2012)

Raport bieżący nr 61/2012

Informacja o zbyciu akcji Netii przez członka zarządu (60/2012)

Raport bieżący nr 60/2012

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 15 czerwca do 21 czerwca 2012 roku (59/2012)

Raport bieżący nr 59/2012

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netia S.A. odbytym w dniu 19 czerwca 2012 roku

Raport bieżący nr 58/2012

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netii SA z dnia 19 czerwca 2011 r. (57/2012)

Raport bieżący nr 57/2012

Zatwierdzenie trzeciej transzy programu nabywania akcji własnych oraz aktualizacja polityki dystrybucji środków do akcjonariuszy Spółki

Raport bieżący nr 56/2012

Informacja o zbyciu akcji Netii przez członka zarządu oraz o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu

Raport bieżący nr 55/2012

Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 8 czerwca do 14 czerwca 2012 roku

Raport bieżący nr 54/2012

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza.

Raport bieżący nr 53/2012

Informacja o zbyciu akcji Netii przez członka zarządu

Raport bieżący nr 52/2012

bgimage