Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 114/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 113/2017

Zmiany w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 112/2017

Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 111/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 110/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 109/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 108/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

Raport bieżący nr 107/2017

Emisja akcji serii L spółki Netia S.A. oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 106/2017

Dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych akcji serii L

Raport bieżący nr 105/2017

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku

Raport bieżący nr 104/2017

Aktualizacja informacji w sprawie aneksowania umowy kredytowej

Raport bieżący nr 103/2017

Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostki zależne Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 102/2017

Aktualizacja informacji w sprawie odstąpienia od realizacji "Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa"

Raport bieżący nr 101/2017

Uzupełnienie informacji dotyczącej wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 100/2017

Nabycie udziałów własnych przez Telefonię Dialog sp. z o.o. w celu ich umorzenia

Raport bieżący nr 99/2017

Uzupełnienie raportu w sprawie zmian w składzie Zarządu

Raport bieżący nr 98/2017

Odstąpienie od realizacji wybranych obszarów "Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa"

Raport bieżący nr 97/2017

Emisja akcji serii L spółki Netia S.A. oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 96/2017

Dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych akcji serii L

Raport bieżący nr 95/2017

bgimage