Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 24 kwietnia 2017 roku

Raport bieżący nr 74/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – treść podjętych uchwał, informacja o projekcie uchwały zgłoszonym przez akcjonariusza oraz o sprzeciwach zgłoszonych przez jednego z akcjonariuszy

Raport bieżący nr 73/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 72/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 71/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 70/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 69/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 68/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 67/2017

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku

Raport bieżący nr 66/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 65/2017

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego wskutek wykonania prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 64/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 63/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 62/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 61/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 60/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 59/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 58/2017

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 57/2017

Korekta oczywistych omyłek pisarskich w projektach uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A.

Raport bieżący nr 55/2017/K

Realizacja Programu skupu akcji własnych

Raport bieżący nr 56/2017

bgimage