Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 5/2021

Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 4/2021

Informacja o nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 3/2021

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok

Raport bieżący nr 2/2021

Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 23 grudnia 2020 r.

Raport bieżący nr 1/2021

bgimage