Emisja akcji serii K

Raport bieżący nr 66/2007

Netia zawarła umowę o połączeniu sieci z Telekomunikacją Polską SA (umowa znacząca)

Raport bieżący nr 65/2007

Nabycie udziałów w spółce internetowej Magma (nabycie aktywów o znacznej wartości)

Raport bieżący nr 64/2007

Zastawy rejestrowe na aktywach znacznej wartości

Raport bieżący nr 63/2007

Zastawy rejestrowe na aktywach znacznej wartości

Raport bieżący nr 62/2007

Zastawy rejestrowe na aktywach znacznej wartości

Raport bieżący nr 61/2007

Nabycie udziałów w spółkach internetowych

Raport bieżący nr 60/2007

Rating Standard & Poor’s dla Netii

Raport bieżący nr 59/2007

Połączenie Netii z jej spółką zależną Pro Futuro

Raport bieżący nr 58/2007

Tollerton Investments Limited przystąpił do P4 jako nowy wspólnik

Raport bieżący nr 57/2007

Informacja o nabyciu akcji Netii

Raport bieżący nr 56/2007

Zastaw rejestrowy na nowych udziałach w P4 Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 55/2007

Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za I kwartał 2007 roku

Raport bieżący nr 54/2007

Netia zawarła umowę kredytu z bankiem Rabobank Polska SA (umowa znacząca)

Raport bieżący nr 53/2007

Zmiany w składzie rady nadzorczej

Raport bieżący nr 52/2007

Netia i TP podpisały umowę dostępu do lokalnej pętli abonenckiej (LLU)

Raport bieżący nr 51/2007

Główne założenia strategii i prognoza na 2007 rok

Raport bieżący nr 50/2007

Główne założenia strategii i prognoza na 2007 rok

Raport bieżący nr 50/2007

Główne założenia strategii i prognoza na 2007 rok

Raport bieżący nr 50/2007

Termin publikacji strategii

Raport bieżący nr 49/2007

bgimage